Architektura, chociaż sprowadza się w dużej mierze do zapewnienia ludziom schronienia, to jednak w wielu wypadkach ociera się o sztukę. Zarówno nowoczesne, jak też i historyczne obiekty architektoniczne