Współcześnie każdy nowy pracownik musi przejść określone szkolenia, które mają mu pomóc wdrożyć się w nowe standardy. Ważne jest, aby zostały one przeprowadzone w pierwszym dniu pracy, gdyż