Niewątpliwie podstawą skutecznego, udanego oraz dającego adekwatne rezultaty coachingu jest spora doza wzajemnego zaufania pomiędzy coachem, a menedżerem. Niesłychanie istotna jest również partnerska i życzliwa relacja pomiędzy szkoleniowcem,